top of page

HAKKIMDA


Aydın doğumlu olan İnci Şahinci, ilköğretim ve lise eğitimini İzmir' de tamamladı. 2016 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.
2019 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Bitirme projesinde, romantik ilişkide bireyin bağlanma stiline ebeveyn tutumlarının etkisini inceledi. 


Lisans eğitimi boyunca Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Behçet Uz Devlet Hastanesi gibi kurumlarda stajlarını tamamlayarak klinik gözlem ve deneyim kazanma fırsatı bulurken, farklı özel eğitim merkezlerinde de disleksi, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik gibi alanlarda özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla çalıştı. Bu alanda çocuk klinik değerlendirme ve psikoterapi uygulamaları eğitimlerini tamamlamış, AGTE, D2 Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Cattel Zeka Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testlerini kapsayan, çocuk değerlendirme testlerinin uygulayıcısıdır. Aynı zamanda Dr. H. Alp Karaosmanoğlu tarafından Ulusal Şema Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek tarafından verilen Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, EMDR 1. Düzey Eğitimi ve Gottman Çift Terapisi 1. Düzey ve 2. Düzey Eğitimlerini tamamlamıştır. 

Mezun olduğundan bu yana ruh sağlığı alanında çalışmalarına devam etmekte, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi yaklaşımlarının ışığında bireysel terapinin yanı sıra çift terapisi ve çocuk-ergen terapisi alanında danışanlarına hizmet vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir. 
 

Türk Psikologlar Derneği
Uzman Psikolog İnci Şahinci
bottom of page